2 ngày 1 đêm trên du thuyền Genesis Regal 5 sao, Vịnh Ha Long & Vịnh Lan Ha

2.711.000 

2 ngày 1 đêm trên du thuyền Genesis Regal 5 sao, Vịnh Ha Long & Vịnh Lan Ha

2.711.000 

Điểm Khỏi Hành: Bến Tuần Châu

Phương Tiện: Thuyền

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Danh mục: ,