Du thuyền Aspira: Chương trình thăm Vịnh Hạ Long – Vịnh Lan Hạ (2 ngày 1 đêm)

2.700.000 

Du thuyền Aspira: Chương trình thăm Vịnh Hạ Long – Vịnh Lan Hạ (2 ngày 1 đêm)

2.700.000 

Điểm Khỏi Hành: Phố cổ Hà Nội

Phương Tiện: Thuyền

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Danh mục: , ,