Hoa Lư –Tam Cốc – Hang Múa -Đền Thái Vi-Chùa Bích Động – Vườn Chim Thung Nham

2.650.000 

Hoa Lư –Tam Cốc – Hang Múa -Đền Thái Vi-Chùa Bích Động – Vườn Chim Thung Nham

2.650.000 

Điểm Khỏi Hành: Hà Nội

Phương Tiện: Ô Tô

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Danh mục: